Risingflowradio
Image default
Bedrijven

Een betrouwbaar advocatenkantoor in Zoetermeer

Kapitaliseren letselschade, wat houdt dat precies in? Kortgezegd wil kapitaliseren het volgende zeggen: het berekenen van het totaal te reserveren bedrag voor geleden letselschade (inclusief inflatie, rente en sterftekans).

Mr. Thomas van Dijk kan u er nog veel meer over vertellen. Net als over no cure no pay, second opinion en gedragscodes bij personenschaderecht. Van Dijk is een gedreven en ervaren advocaat, Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig artikelen op zijn vakgebied. Hij houdt ook een online blog bij met onderwerpen als aansprakelijkheidsregels bij elektrische fietsen, kosten van een nieuwe belangenbehartiger, redenen voor trage afwikkelingen van letselschadezaken, verjaring van letselschadezaken en de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval zonder getuigen.

Letselschade ontstaat vaak tijdens bedrijfsongevallen en verkeersongelukken. Medische fouten kunnen ook serieus en langdurig letsel tot gevolg hebben. Letselschade is onder te verdelen in verschillende categorieën:

· leed, pijn en gemiste levensvreugde voortvloeiend uit geestelijk en/of lichamelijk letsel;

· verlies aan verdienvermogen (denk dan aan de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, carrièreschade en pensioenschade);

· huishoudelijke hulpbehoefte;

· ziekenhuisdaggeld- of revalidatiedaggeldvergoeding.

Advocatenkantoor Thomas van Dijk bezit de nodige ervaring en scholing

LSA advocaten zijn integer en ervaren. Ze zijn aangesloten bij de LSA -de Vereniging van Letselschade Advocaten- en voldoen onder meer aan de volgende criteria:

· minimaal een aantal jaar ervaring op het gebied van letselschade;

· succesvolle afronding van de Grotiusopleiding Personenschade;

· continue bijscholing in letsel- en overlijdensschade.

De LSA houdt zichzelf scherp met haar onpartijdige ombudsman. Zijn belangrijkste taak is het bezien en behandelen van klachten. Daarnaast houdt hij scherp in de gaten of de leden hun werk rechtmatig doen. Thomas van Dijk is in het bezit van het Keurmerk Letselschade.

Bent u van plan uw zaak aan hem voor te leggen? Dit zijn de adresgegevens:

Röntgenlaan 5, 2719 DX Zoetermeer

Postbus 448, 2700 AK Zoetermeer

+31 (0)79 323 9558

Op het online contactformulier kunt u gegevens als naam, emailadres, telefoonnummer, aard van de zaak en een toelichtend bericht invullen. Als meester Van Dijk een en ander heeft gelezen, zal hij contact met u opnemen.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl