Risingflowradio
Image default
Bedrijven

Acht relatie eigenschappen en vaardigheden voor goed leiderschap

Een belangrijk aspect aan goed leiderschap is de vaardigheid je te kunnen verplaatsen in anderen. Er zijn acht kwaliteiten die karakteriserend zijn voor succesvol leiderschap op het gebied van relaties en communicatie met anderen.

Beschikbaarheid
Een goede leider is beschikbaar en voelt zijn mensen aan. Een belangrijke leiderschapsvaardigheid is die van het herkennen van behoeftes en snel en tijdig daaraan te kunnen antwoorden.

Faciliteren van Harmonieuze Relaties
Een goed leider erkent de noodzaak van een harmonieuze relatie en handelt proactief in het creëren van een harmonieuze sfeer. Succesvolle resultaten worden behaalt vanuit harmonie in plaats van conflict. Goed leiderschap geeft prioriteit aan het minimaliseren van conflict en disharmonie.

Benaderbaarheid
Een goed leider is benaderbaar en heeft een open deur beleid. Goed leiderschap creëert een omgeving waarin openheid en eerlijkheid kan plaats vinden in een eerlijke sfeer, in plaats van een beoordelende.

Juist gebruik van autoriteit
Gevoel voor het juist gebruik, in tegenstelling tot misbruik, van autoriteit is het oormerk voor goed leiderschap. Een goede leider gebruikt zijn autoriteitspositie niet voor zelf verrijking en promotie of op een controlerende en dominerende manier. Succesvolle leiders gebruiken hun machtspositie met wijsheid en gevoel voor de juiste omstandigheden.

Duidelijke Communicatie
Een goede leider is communicatief uitstekend. Hun leiderschap behoeft duidelijke communicatie van de doelen en procedures die nodig zijn voor een taak. Ze zetten duidelijke, haalbare en meetbare doelen.

Zelf Motiverend
Goede leiders stellen en gebruiken doelen om zichzelf en anderen te motiveren. Ze begrijpen het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Succesvolle leiders doen wat nodig is om hun kennis en vaardigheden uit te breiden, zodat ze het beste zijn in hun vak. Succesvolle leiders motiveren niet alleen zichzelf in persoonlijke ontwikkeling, maar ook hen om zich heen.

Geef Steun
Goede leiders bezitten de vaardigheid emotionele steun te bieden aan hen voor wie ze verantwoordelijk zijn. Ze herkennen het belang van aanmoediging en zelfvertrouwen , ze geven erkenning voor goed geleverd werk.

Behouden van Motivatie en Team Spirit
Een goed leider biedt stimulans en motivatie om de prestatie van het personeel te verbeteren en ze uit te dagen kwalitatief hoge resultaten te behalen.

Ivpp.nl – coaching in leiderschap

https://www.ivpp.nl/leiderschapstraining/