Risingflowradio
Image default
Zakelijke dienstverlening

Beroepsverenigingen voor jobcoaches en outplacement

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland was een vereniging van jobcoaches. Het bestuur werd gevormd door jobcoaches en mensen met een functie in de personeelsbranche. De vereniging was sinds medio 2009 actief en is in 2016 opgegaan in de NOLOC, een andere beroepsvereniging van jobcoaches. NOLOC is vooral bekend van belangenbehartiger van kleine zelfstandige jobcoaches die als ZZP-er actief zijn. Outplacementbureaus en jobcoach bedrijven met personeel in dienst zijn veelal lid van OVAL.

De vereniging had een jobcoachprofiel vastgesteld dat de basis was voor een aantal beslissingen, te weten:

• waar moet een jobcoach aan voldoen om opgenomen te worden in het register? • waar moet een jobcoachopleiding aan voldoen om als erkende opleiding te worden aangemerkt?

Hiertoe heeft een werkgroep het rapport Visie en eindtermen jobcoachopleidingen aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft dit rapport akkoord bevonden. Hobéon heeft een aantal aanbieders van jobcoachopleidingen op basis van dit rapport getoetst en geaccrediteerd. Op basis hiervan zijn diverse jobcoachopleidingen door de beroepsvereniging erkend.

 

De belangrijkste pijler van de beroepsvereniging was het opzetten van een register van jobcoaches. Dit register is inmiddels actief en er zijn nu al ruim 500 registerjobcoaches in Nederland. De voorwaarden om in het register te worden opgenomen zijn terug te vinden op de website van NOLOC. Nieuwe coaches die actief zijn op het gebied van loopbaanadvies, spoor 2 re-integratie en outplacement kunnen lid worden wanneer zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

De verwachting is dat de markt voor outplacement, re-integratie- en loopbaanadvies door de coronacrisis de komende jaren sterk toeneemt. Hierdoor neemt ook de vraag naar erkende coaches en outplacementbureaus toe. Naast de NOLOC en OVAL is ook het International Coaches Register (ICR) een belangrijke speler certificeringsspeler in de branche, al zijn de toelatingseisen voor het ICR voor veel coaches niet haalbaar omdat het ze vaak aan internationale coaching ervaring ontbreekt.

https://www.outplacementbureau.nl