Risingflowradio
Image default
Dienstverlening

Afvalwaterzuivering: begrijpen hoe het werkt

Effluenten zijn zogenaamde producten, vloeibaar of gasvormig, die het gevolg zijn van menselijk handelen. In het algemeen worden zij in twee soorten verdeeld: industriële en huishoudelijke.

Industriële schoorstenen zijn de grootste uitstoters van gasvormige effluenten. Anderzijds kan vloeibaar afvalwater verschillende oorsprongen hebben, aangezien het water is waarin zich een of andere verontreinigende stof bevindt, zoals organisch materiaal, chemische en toxische verbindingen.

Het afvalwater moet worden gezuiverd, omdat het door een proces is verontreinigd. Het niet behandelen van water leidt tot vervuiling van het grondwater, waardoor dat water ongeschikt wordt voor latere consumptie.

 

Soorten afvalwaterzuivering

Het type behandeling wordt aangegeven naar gelang van de verontreinigende belasting en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Deskundigen op dit gebied verzamelen en analyseren de parameters die de organische belasting en de toxische belasting van de effluenten weergeven.

De belangrijkste soorten afvalwaterzuivering kunnen worden onderverdeeld in fysisch-chemische of biologische processen.

 

Voorbehandeling

De voorbehandeling bestaat uit het onderwerpen van het effluent aan een sterke scheiding van vaste stoffen. In het algemeen worden in dit stadium twee procédés toegepast: raspen en ontzanden.

Het eerste gebeurt door metalen roosters die als barrière voor vaste stoffen fungeren. De ontzanding heeft tot doel de zandvlokken door sedimentatie te verwijderen.

 

Primaire behandeling

De primaire behandeling bestaat uit fysisch-chemische processen die erop gericht zijn bezinkbare zwevende deeltjes, zwevende stoffen en organische stoffen te verwijderen.

Deze fase van de behandeling is belangrijk omdat dan de aanzet wordt gegeven tot de wijziging van de verontreinigende eigenschappen van het afvalwater.

 

Secundaire behandeling

Deze stap in de afvalwaterzuivering bestaat uit biochemische processen die aëroob of anaëroob kunnen zijn. Dit proces is gericht op het verwijderen van organisch materiaal dat bij de vorige behandeling niet werd verwijderd.

Vervolgens is er een secundaire decantatie die het water helderder maakt en het resterende slib van het proces scheidt.

 

Slibbehandeling

Slib is al het organische materiaal dat tijdens de vorige stadia van de afvalwaterzuivering is verwijderd. De hoeveelheid en de aard ervan zijn dan ook afhankelijk van de kenmerken van het oorspronkelijke effluent en het gekozen behandelingsprocédé.

 

Tertiaire behandeling

De tertiaire zuivering dient om elementen als stikstof en fosfor te verwijderen, door middel van filtratietechnieken, ozonisatie, chlorering, omgekeerde osmose, en vele andere. Na dit stadium kan het water reeds terugkeren naar de watervoorraden.