Risingflowradio
Image default
Dienstverlening

Hoe leiders strategen worden

Als iemand die ervan houdt om strategie te bestuderen en te implementeren, lees ik elk jaar talloze boeken over dit onderwerp. Veel bieden dezelfde vermoeide ideeën, maar een paar springen eruit en bieden ideeën die je meteen kunt gebruiken.

Als het blijkt dat wat in veel bedrijven, overheidsinstanties en militaire operaties doorgaat voor strategie, uiteindelijk slechts een mix is van wishful thinking en een mengelmoes van onsamenhangend beleid. In The Crux: How Leaders Become Strategists betoogt Richard P. Rumelt, emeritus hoogleraar van de UCLA, dat leiders effectieve strategen worden wanneer ze zich concentreren op uitdagingen in plaats van doelen, waarbij hij de ‘crux’ van hun cruciale uitdaging aanwijst – het aspect dat zowel overkomelijk is als de belofte grootste vooruitgang – en het nemen van beslissende, coherente actie om deze te overwinnen. Ik had onlangs de kans om in contact te komen met professor Rumelt om zijn paradigma-doorbrekende theorie over strategie te bespreken en hoe grote en kleine bedrijven hun grootste uitdagingen kunnen identificeren en overwinnen.

Wat is de crux?

De crux is de belangrijkste uitdaging waarmee u wordt geconfronteerd en die een goede kans heeft om op vrij korte termijn te worden opgelost of overwonnen. Het is de uitdaging die uw gerichte inspanning verdient. Op deze manier kan talent ontwikkelen echt tot zijn recht komen.

Hoe komt het dat het zo vaak wordt gemist, genegeerd of nooit over nagedacht?

Het idee van de crux combineert de behoefte aan focus met het concept van op uitdagingen gebaseerde strategie. Veel leidinggevenden slagen er niet in hun inspanningen te concentreren, waardoor hun activiteiten en middelen worden verspreid. Dit is het natuurlijke resultaat van het proberen om veel verschillende stemmen en belangen te behagen en te bevredigen. Bovendien is er een algemene gewoonte om over strategie te denken in termen van doelen – gewenste eindtoestanden. Maar dit zijn ambities, geen acties. Strategie gaat over het bedenken van acties die een uitdaging het hoofd bieden.

Wat doen veel bedrijfsleiders verkeerd als het gaat om strategie?

De grootste fout is het ontwikkelen van een strategie rond doelen, in het bijzonder gewenste financiële resultaten. Ja, we willen ‘het spel winnen’, maar dat zeggen is geen strategie. Om een strategie te ontwikkelen, moet men naar de concurrentie en ons team kijken en de moeilijkheden en barrières voor ‘het winnen van het spel’ achterhalen. Alleen dan kun je een actieplan bedenken om vooruit te komen.

Deze bedrijfsverplaatsing van strategie door doelen is de afgelopen tien jaar toegenomen. Het lijkt te komen van de stimuleringspakketten die voor leiders zijn gemaakt en de overvloed aan geschriften die leiders aansporen om hun doelen te verduidelijken. Als het enige probleem motivatie was, zou dit goed werken, maar als je met echte uitdagingen wordt geconfronteerd, is het schromelijk onvoldoende.

Hoe moet een leider beginnen om de kern van de organisatie te identificeren en een langetermijnstrategie te vormen?

Daar is geen vervanging voor inzicht in het definiëren van een crux en het zien van een weg er doorheen. Inzicht wordt gestimuleerd door naar de uitdaging te kijken – door te werken aan het ontdekken van de centrale paradox die het tot een probleem maakt. We stellen vragen als: “Wat maakt dit zo moeilijk?” en “Hoe zijn anderen met soortgelijke problemen omgegaan?” en “Welke beperkingen leggen we op die kunnen worden verwijderd?”

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de kern niet de meest gigantische uitdaging is waarmee je wordt geconfronteerd – het heeft geen zin om te proberen het onmogelijke te doen. De crux is de grootste uitdaging die je goed kunt oplossen.

Ik heb niet veel tijd voor het concept van “langetermijnstrategie”, tenzij je een nutsbedrijf runt of een bedrijf dat enorme eisen stelt. kapitaal investeringen. Voor de meeste organisaties is strategie een reis door de ene uitdaging na de andere. In elke fase is er behoefte aan strategieën. Als je een soort ‘langetermijnstrategie’ als vanzelfsprekend beschouwt, verdooft het de gevoeligheid voor noodzakelijke veranderingen en nieuwe ondernemersstappen.

Welk advies zou je geven aan de middenmanager, die misschien vindt dat de organisatie geen strategie heeft of niet van toepassing is, om de Crux te gebruiken om haar team te laten opvallen?

Het crux-concept is van toepassing op een grote verscheidenheid aan probleemoplossende situaties. De sleutel is om te focussen op uitdagingen, niet op ambities. Desalniettemin is mijn eigen ervaring dat als een organisatie zich verzet tegen echte strategie en alleen naar doelen kijkt, het erg moeilijk is om concepten te gebruiken om een goede strategie te genereren. De top zal het oplossen van problemen aan de kant schuiven en op zoek gaan naar prestaties voor hun doelen.